MAXTECH

  • 60+ Hünär enjamlary

    Häzirki wagtda bu kompaniýada 30-dan gowrak dürli mehaniki enjamlar, 30-dan gowrak dürli iş stoly ýylmaýjylar, gidrawlik maşynlar, senagat pnewmatik bellik enjamlary we beýleki kömekçi enjamlar bar.

  • 25+ Topar tejribesi

    Taslama derňewi we önümçilik wagtynda müşderilere dürli meseleleri çözmäge kömek edip biljek 20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen inersenerler toparymyz bar.

  • 650+ Işewür hyzmatdaş

    Häzirki wagtda daşary ýurt bazarlaryny işjeň ýagdaýda giňeldýäris. Aziýada, Europeewropada we Afrikada eýýäm köp iş bar. Siziň bilen işleşmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.

20 ýyldan gowrak tejribesi bolan zawod Siziň çyzgylaryňyz + tehnologiýamyz = kanagatlanarly önüm

Biz Hangzhou, Sýaoşan etraby, iaakian şäherçesinde, ätiýaçlyk şaýlaryny gaýtadan işlemekde ýöriteleşen hususy kärhana. Müşderiniň garalamalaryna we nusgalaryna esaslanýan önümleri özleşdirmäge üns berýäris. Elektronika, saglygy goraýyş, aragatnaşyk, güýçlendirilen ulgamlar, täjirçilik pudaklary, aragatnaşyk enjamlary, sarp ediş elektronikasy, awtomatlaşdyryş maşynlary, lukmançylyk enjamlary, senagat tehnikasy, awtoulaglar, elektrik enjamlary we beýleki pudaklary öz içine alýan dürli pudaklara hyzmat edip, müşderilere ýokary hilli hyzmatlar beriň. .

ABŞ hakda
A factory with over 20 years of experience  Your drawings+our technology=satisfactory product

Maslahat bermäge hoş geldiňiz

Bizde awtomatiki guýma önümçilik liniýasy, CNC işleýşi, CMM synagy, spektrometr we MT synag enjamlary we rentgen bar. Güýçli OEM / ODM mümkinçiliklerimizden we oýlanyşykly hyzmatymyzdan peýdalanmak üçin häzir bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Habarlaşyp dur
 Privacy settings
Manage Cookie Consent
To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
✔ Accepted
✔ Accept
Reject and close
X